آقای دکتر Vahid Rezaverdinejad

Dr. Vahid Rezaverdinejad

استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258665)

53
77
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers