آقای پروفسور Mohssen Moazzen

Prof. Mohssen Moazzen

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324635)

81
44
36

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers