آقای دکتر Ali Ashraf Mehrabi

Dr. Ali Ashraf Mehrabi

دانشیار دانشگاه شاهد تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (337922)

82
55
3
7
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام (1399)
  • سرآمدی آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام (1389)
  • رتبه اول آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه تهران (1381)
  • رتبه دوم آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات - اعزام به خارج از کشور (1381)
  • رتبه اول آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد - علوم و تحقیقات تهران (1381)
  • رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه تبریز (1379)
  • رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات (1379)