آقای دکتر K Roshangar

Dr. K Roshangar

استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401020)

51
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers