آقای دکتر A Yousef Gomrokchi

Dr. A Yousef Gomrokchi

استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404582)

28
27
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs