ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور Nader Abbasi

Prof. Nader Abbasi

معاون پژوهش و فناوری

محور تخصصی:خاک و پی

Researcher ID: (11921)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Nader Abbasi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بازده انتقال و توزیع آب و همچنین علل افزایش زبری در کانال های شبکه آبیاری قزویندهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1379
2دریافت فایل PDF مقالهمسائل فنی و بهره برداری موجود در کانالهای کوچک آبیاری ناشی از ضعف اجرا و عدم مشارکت مصرف کنندهدومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1386
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مسائل فنی و بهره برداری از سازه های هیدرولیکی شبکه های آبیاری وزهکشیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
4دریافت فایل PDF مقالهمسائل شبکه های آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای اجرائی و تحقیقاتیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند توسعه و تخصیص اعتبار به شبکه های آبیاری و زهکشی در برنامه های توسعه ای کشوردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت موجود و مسائل فرآروی شبکه های آبیاری و زهکشی ایراندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
7دریافت فایل PDF مقالهامکان‌سنجی استفاده از بتنهای گوگردی جهت پوشش کانالهای آبیاریدومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1389
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش شیمیایی شرارد در تعیین واگرایی خاک هادومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1389
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی موردی میزان نشت آب از کانالهای آبیاری و مخازن ذخیره آب با پوشش ژئوسنتتیکدومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1389
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای ریزدانهچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان و نوع املاح آب منفذی در واگرائی خاکهای رسیچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی دوام و میزان تلفات آب در کانالهای آبیاری بتنی در مناطق سردسیر (مطالعه موردی در استان همدان)سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
13دریافت فایل PDF مقالهرویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش های کاربردی در شبکه های آبیاری و زهکشی کشوردومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسائل مربوط به اجرای پوشش ژئوممبران پلیمری در ضمائم به منظورکاهش نشت ازمخازن ذخیره آب بتنیدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آهک و پوزلان برای بهبود ظرفیت باربری خاکهای ماسه سیلتیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاک های ریزدانهاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلناولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید بربهبود کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگینخستین همایش معماری و مصالح ساخت1390
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی تاثیر مقاومت برشی خاک رس بربهبود کمانش جانبی ستون سنگینخستین همایش معماری و مصالح ساخت1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثرسیکلهای انجماد و ذوب برمقاومت فشاری و مدول الاستیک خاکهای رسی تثبیت شده با آهکهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کلرید سدیم بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک های رسیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحکیم خا ک های ریزدانهنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر نحوه مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکمسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1391
26دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آزمون نشت در ارزیابی اجرایی پوشش ژئوممبران در استخرهای آب کشاورزی_مطالعه موردی منطقه کرجسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1391
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل استاتیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی مطالعه موردی سد میجرانسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آباولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت و پایداری سدهای خاکی همگناولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین آرایش بهینه میخ گذاری درپایدارسازی گودهاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر ذرات نانورس بر ویژگی های خاکورزی خاک هاهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهخواص مکانیکی خاک سیمان تهیه شده از خاک آلوده به مواد هیدروکربنیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آهک هیدراته بر مقاومت فشاری خاکهای رسی در حالت های خشک و اشباعهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش کاشت بر کارایی مصرف آب کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه کرجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرنانورس برپتانسیل واگرایی خاک رسیکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر نانورس بر خصوصیات تورمی خاک های رسیکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه پوششهای ژئوممبران و خاک رسی برای کنترل نشت از مخازندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوام بتن گوگردی برای کاربرد به عنوان پوشش کانالهای آبیاریدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شبکه کانال های درجه سه( ‏کانالت ها)احداث شده درمنطقه مغاندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر میزان انحلال خاک های گچیسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری تاثیر شیب هیدرولیکی درصد گچ و بافت خاک بر میزان انحلال پذیری خاک های گچیسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مخلوط آهک-پودرسنگ ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مقاومتی خاک رس با خواص خمیری بالا CHچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده ازالیاف پلیمری در شکل پذیری خاک های رسی CH تثبیت شده با آهککنفرانس ملی علوم مهندسی1396
44دریافت فایل PDF مقالهبهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از آهک والیاف پلی پروپیلنکنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی1396
45دریافت فایل PDF مقالهبهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از خاکستر باگاسدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
46دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای نانوفناوری در علوم و مهندسی آب و خاکچهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی1396
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات فیزیکی خاک های گچی در مقابل پدیده آبشوییشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
48دریافت فایل PDF مقالهاصلاح بستر کانال های آبیاری راهکاری برای کنترل تلفات آبهمایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت1394
49دریافت فایل PDF مقالهبهسازی و مدیریت قنوات راهکاری برای کنترل بحران آب در کشورهمایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت1394
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر خاکستر باگاس و الیاف پلی پروپیلن بر خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیادپنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی1396

Nader Abbasi Journal Papers

Nader Abbasi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استاد تمام
create: 31 October 2011 - view 1140

Nader Abbasi annual papers published chart

Contact informations

Email: n.abbasi@areeo.ac.ir
Country: ایران Province: البرز

Share

Favorites

  • مکانیک خاک و ژئوتکنیک
  • سازه های آبی
  • شبکه های آبیاری و زهکشی

Top Keywords in Nader Abbasi papers

Support