آقای دکتر Parham Azimi

Dr. Parham Azimi

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409865)

21
28
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers