آقای دکتر Saeed Rouhani

Dr. Saeed Rouhani

رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447046)

36
23
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers