آقای دکتر Babak Sohrabi

Dr. Babak Sohrabi

Prof., Department of IT Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183121)

19
39
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers