آقای دکتر Mehdi Shami Zanjani

Dr. Mehdi Shami Zanjani

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447058)

18
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers