آقای دکتر Kamran Shahanaghi

Dr. Kamran Shahanaghi

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457608)

58
19
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers