آقای دکتر Ahmad Makoui

Dr. Ahmad Makoui

عضو گروه تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183686)

79
37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers