آقای پروفسور Gholamreza Jandaghi

Prof. Gholamreza Jandaghi

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179193)

15
41
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers