مقالات بازیافت پسماند شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بازیافت پسماند شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بازیافت پسماند شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 706 مقاله در زمینه بازیافت پسماند شهری استخراج شده است.

لیست مقالات بازیافت پسماند شهری در شهرداری ها

1. یک روش مدرن از مدیریت پسماند با کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
2. تدوین استراتژی های مدیریت پسماند (مطالعه موردی : سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)
3. بررسی ضرورت و کاربرد بازیافت ضایعات صنایع نساجی و نقش آن در مدیریت محیط زیست شهری
4. بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش بازیافت، برگزار شده در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ تهران
5. بررسی تاثیر مدیریت پسماند بر توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهری شهر اراک
6. مدیریت پسماند با استفاده از اینترنت اشیا
7. یک متد جدید از عملکرد مدیریت پسماند جامد شهری مبتنی بر آنالیز جریان مواد
8. نابسامانی مدیریت پسماند و ارایه خدمات شهری در حاشیه شهرها
9. محیط زیست انسانی و توسعه پایدار: مروری بر چالش های مدیریت پسماند شهری در جهان
10. مدیریت پسماندهای شهری و نقش ان در توسعه پایدار شهر
11. اصول و روشهای برنامه ریزی شهری با تاکید بر مدیریت پسماند مطالعه مروریشهر مشهد
12. بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت پسماند خشک شهری (مطالعه موردی : منطقه ۱۱ شهرداری مشهد)
13. بررسی مولفه های مشارکت شهروندی در پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی منطقه ۹ ، ۱۰ و ۱۱ شهرداری مشهد)
14. لزوم داشتن برنامه راهبردی مدیریت پسماند شهری
15. اهمیت و ضرورت توجه به مقوله مدیریت؛ پسماندها
16. حسابرسی و مدیریت پسماند شهری در جهت تامین مالی شهرداریها
17. لزوم بهینه سازی مدیریت پایدار پسماندها و نخاله های شهری
18. ارائه یک روش جدید از مدیریت پسماند مبتنی بر اینترنت اشیا
19. ارزیابی ریسک مدیریت پسماندهای شهری با استفاده از تکنیک EFMEA و TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهرداری تهران)
20. ارایه مدل مفهومی مشارکت مردمی در مدیریت پسماند (مطالعه مورد ی: شهرداری شهر شهریار)
21. طراحی سیستم مدیریت هوشمند تفکیک از مبدا پسماند جامد شهری مبتنی بر مدارس سبز زیست محیطی
22. مدیریت پسماند شهری و تولید انرژی با استفاده از تکنولوژی گازسازی پلاسما
23. رویکردی نوین در جهت مدیریت پایدار پسماندهای شهری
24. بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبداء و آثار آن بر ابعادمدیریت شهری مطالعه موردی شهرقدس
25. تحلیل و بررسی مدیریت پسماندهای شهری در شهر اردبیل
26. مدیریت خطر استفاده از طرح بازیافت آب نیمه شهری در کشاورزی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف استفاده از زمین در کشاورزی
27. ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماند شهر دامغان
28. آسیب شناسی مدیریت شهری در جهت رفع مشکل پسماند
29. مدیریت پسماند شهری با تاکید بر دفن بهداشتی وبازیافت (نمونه موردی: شهر شیروان)
30. بررسی راهکارهای فرهنگ سازی عمومی در جهت تفکیک پسماندهای جامد شهری ازمبدا
31. بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقه ۹ شهرداری تهران
32. بهبود مدیریت پسماند و جمع آوری آب های سطحی در مدیریت شهری
33. شناسایی پیش ران های اثرگذار بر تولید پسماند خانگی شهر تهران (با تاکید بر ترکیب پسماند) در بیست سال آینده با رویکرد آینده پژوهی
34. نقش آموزش های شهروندی در همکاری شهروندان با طرح های مدیریت شهری(مطالعه موردی نقش آموزشهای شهروندی در همکاری شهروندان همدانی با طرح های مرتبط با مدیریت پسماند)
35. استفاده از فیلر ضایعاتی فرآیند تولید آسفالت در جهت ایجاد درآمدپایدار (مطالعه موردی: سازمان عمران شهرداری مشهد)
36. برنامه ریزی مدیریت پسماند پارکهای درون شهری
37. طرح استارت آپ ساخت ماشین هوشمند تفکیک زباله شهری ۱۲۰ تنی
38. ارتباط تفکیک پسماند با فرهنگ شهروندان در مدیریت شهری
39. بررسی چالش ها و استراتژی های مدیریت پسماند در توسعه شهری پایدار ایران
40. بررسی تاثیر رضایت قلبی بر عملکرد شغلی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
41. ضرورت مدیریت پسماند و زباله های درون شهری و بیمارستانی در تحقق توسعه پایدار
42. ضرورت برنامه ریزی مدیریت شهری در محور خدمات شهری با تاکید بر پسماند شهری
43. رشد شتابان جمعیت شهری و راهکارهای فرهنگ سازی مدیریت پسماند
44. مدیریت پسماندهای جوامع شهری با رویکرد گردآوری و دفع کارآمد
45. نقش سی ستم مدی ریت پسماند شهر ی بر کاهش هزینه خدمات شهری با متغیر میانجی توسعه پایدار در شهرداری ارومیه
46. برآورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد (بررسی موردی: بازیافت کاغذ، تولید کمپوست و نیروگاه بیوگازسوز)
47. بررسی تجارب و عملکرد برخی دانشگاه ها و سازمان های آموزش عالی در مدیریت پسماند
48. مدیریت هوشمند پسماند شهری برمبنای یادگیری عمیق و اینترنت اشیا
49. بررسی عوامل موثر بر مدیریت پسماند از دیدگاه کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
50. بررسی تدوین برنامه های مدیریت شهری بر مبنای ماتریس SWOT مطالعه موردی (شهر بندرانزلی)
51. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای آموزش شهروندی در مدیریت پسماند جهت توسعه پایدار شهری (شاهد تجربی: شهرستان ساری)
52. بررسی نقش ذینفعان و یکپارچگی و شمولیت ارکان کلیدی سیستم مدیریت پسماند شهری
53. بهره گیری از فناوری های نوین در مدیریت پسماند شهر تهران
54. بررسی رو یکردهای نوین در مدیریت پسماند
55. مدیریت پسماند شهری با هدف توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه
56. مدیریت و فناوری بازیافت پسماندهای کشاورزی شهری و صنعتی
57. ارزیابی روش های جمع آوری پسماند خشک شهری از مبدا
58. بررسی شاخص های موثر بر سیستم مدیریت پسماند با رویکردی بر شیوه های جمع آوری و دفع زباله های شهری
59. بررسی شیوه مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی
60. بهره گیری از مدیریت پسماند و نقش آن در جذب منابع مالی شهرداریها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۲ تهران)
61. بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و
62. ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد
63. رابطه مدیریت پسماند با تامین مالی شهرداری های غرب استان مازندران
64. تجزیه و تحلیل مدیریت پسماند و توسعه پایدار شهری با رویکرد مشارکت مردمیمحدوده مورد مطالعه : منطقه ۸ شهر شیراز
65. نقش آموزش در تفکیک و بازیافت پلاستیک و پت در منطقه ۱۴ شهرداری تهران؛ مطالعه موردی ناحیه ۲
66. بررسی میزان تولید زباله و پسماند در کلان شهر تهران و میزان بازیافت حاصل از آن ها
67. فرآیند هیدروترمال کربنیزاسیون ضایعات شهری
68. بررسی مدیریت پسماند شهری
69. سنجش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبداء مطالعه موردی ( نواحی چهار گانه شهرداری منطقه ۱۱ تهران
70. تبدیل پسماند به انرژی با فناوری های زیستی برای مدیریت پایدار پسماند شهری
71. مدیریت پسماند، چالش همیشگی مناطق گردشگری
72. مدیریت منابع ضایعات شهری ضایعات، »طرحی برای محیط زیست«
73. نقش شهرداری در حفظ محیطزیست، سلامت شهر و توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد – استان هرمزگان).
74. تدوین استراتژی رشد و توسعه پایدار در حوزه مکانیزاسیون بازیافت و مدیریت پسماند با چشم انداز انتقال فناوری
75. بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان پسماند شهرداری مشهد)
76. بررسی میزان اثربخشی آموزش تفکیک زباله از مبدا به شهروندان (مطالعه موردی: منطقه۱۶ شهرداری تهران)
77. مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها
78. بررسی تطابق های مدیریتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و توصیه های انجمن بین المللی پسماند در زمان همه گیری COVID-۱۹
79. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری در شهرداری تهران
80. ارزیابی بهینه سازی تولید انرژی با اجرای تکنیک جاروب کشی ثقلی پلکانی بیوگاز با آب در نیروگاه زیست توده سازمان پسماند شهرداری مشهد
81. تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند (مطالعه موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران)
82. ارائه مدل چندهدفه فازی – استوار برای مساله مکان یابی – تخصیص – مسیریابی موجودی سبز در بهینه سازی فرایند مدیریت پسماند شهری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
83. بحران پسماند و ضرورت الگوبرداری از شهرهای موفق جهان
84. ضرورت مشارکت شهروندان در کنترل پسماند شهری با تاکید بر مدیریت از مبدا
85. بررسی کمیت و کیفیت اجزاء تشکیل دهنده پسماند منطقه ۳ شهرداری شیراز
86. تاثیر مدیریت پسماند بر روش های تامین مالی (مطالعه موردی شهرداری شهر کرمان)
87. راهکارهای مدیریت و کنترل پسماند شهری
88. بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی مورد شناسی: شهر مشهد
89. بررسی اهداف و نقش حسابداری محیط زیست
90. مدیریت پسماند مصالح ساختمانی در جهت حفظ محیط زیست شهری
91. اهمیت زباله و پسماند ها
92. مدیریت پسماند شهری
93. نقش هوشمندسازی در افزایش تفکیک پسماند
94. بررسی مدیریت انواع پسماند های شهری موثر در توسعه پایدار مدیریت شهری
95. بررسی تجارب برنامه ریزی شهری مدیریت پسماند
96. بررسی تجارب برنامه ریزی شهری مدیریت پسماند در شهر تهران و مقایسه با یک نمونه موفق جهانی
97. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و SWOT و QSPM در ارائه برنامه مدیریت راهبردی پسماند منطقه ۱۳ شهرداری تهران
98. نقش مدیریت پسماند در تامین مالی شهرداری تهران
99. بررسی حقوق شهروندی درمدیریت پسماند رها شده درمحیط ( ماسک ودستکش ) درپاندمی کووید۱۹
100. نقش آموزش و مشارکت عمومی در زیباسازی بصری با رویکرد مدیریت پسماند شهری