مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تاب آوری شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تاب آوری شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 981 مقاله در زمینه تاب آوری شهری استخراج شده است.

لیست مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

1. نقش حکمروایی شهری بر تاب آوری سکونت گاه های غیر رسمی (نمونه موردی محله سیدی مشهد)
2. تحلیلی بر اثرات متقاطع مولفه های تبیین کننده ی تاب آوری و آینده پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)
3. اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری ، خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه دار شهر کرج
4. ارزیابی بافت ناکارآمد جهت بازآفرینی شهری با رویکرد تاب آوری نمونه موردی شهر ارومیه
5. اثر بخشی آموزش گروهی خودشفقتی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم شهر اردبیل
6. تحلیل تاب آوری در بافت فرسوده شهرهامطالعه موردی شهر دو گنبدان
7. سنجش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید ۱۹ مطالعه موردی: سکونتگاههای ساحلی شهرستان بابلسر
8. ارتباط بین تاب آوری شهری و مدیریت بحران در شهرداری تهران
9. تبیین و توسعه عملکرد روش های نوین مدیریت رواناب های سطحی با رویکرد تابآوری در برابر سیلاب شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)
10. سنجش و تحلیل مولفه های هیدرولیکی اثرگذار بر تاب آوری در برابر سیلاب های شهری در کلانشهر تهران
11. تاب آوری و پایداری، آرمان مدیریت توسعه شهرهای آیندهمورد مطالعه:شهر میبد
12. مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب آوری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان
13. تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)
14. بررسی نقش میانجی همدلی در رابطه میان نگرش مذهبی و خود-شفقت ورزی با تاب آوری در داوطلبان فعال در سمن های حوزه سلامت (شهر مشهد)
15. رابطه هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
16. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان هتلهای شهر کرمان: تبیین نقش میانجی پاسخ سازمان به کووید ۱۹ و تاب آوری سازمانی
17. نقش میانجی تاب آوری در ارتباط میان هیجان خواهی و مصرف الکل در جوانان ۴۰-۲۴ سال شهر تهران: یک مطالعه توصیفی
18. مدل ساختاری روابط بین کیفیت زندگی با رضایت زندگی زناشویی به واسطه بهزیستی معنوی و تاب آوری در بین زوجین شهر مشهد
19. توسعه چارچوب تاب آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشکسالی با بهره گیری از روش کیفی و نرم افزار ATLAS-ti
20. تاثیرات کسب دانش در تاب آوری کسب و کار باشگاه های ورزشی (مطالعه موردی: مدیران و مسئولین باشگاه های ورزشی شهر کرج)
21. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی، استرس ادراک شده و تاب آوری زوجین در شهر اهواز
22. بررسی رابطه بین نوع بازیهای رایانه ای با ابعاد پرخاشگری و تاب آوری مطالعه موردی؛ دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سردشت )
23. بررسی تاثیر اضطراب ناشی از پاندومی کووید-۱۹ بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تاب آوری در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز
24. ارزیابی مشکلات و افزایش تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری (مطالعه موردی: مناطق ۱ و ۳)
25. بررسی مولفه های تاب آوری شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (سیل) در شهر تبریز مطالعه موردی مناطق ۲، ۳، ۴ و ۷ شهر تبریز
26. ارزیابی پارامترهای موثر بر تاب آوری شهری در مقابله با مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر نور آباد ممسنی ( استان فارس))
27. سناریوهای بهینه برای بهبود تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده نگری مطالعه ی موردی: شهر ساحلی دیر
28. پیش بینی اضطراب رقابتی بر اساس سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان ورزشکار شهر تهران
29. مقایسه حس انسجام، تواناییهای شناختی و تاب آوری در معتادان بهبود یافته و بهبود نیافته مراکز اقامتی شهر رشت
30. سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله های شهر تهران)
31. بررسی تاب آوری شهرهای رودکناری در حین سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در شهر ساری)
32. تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق شاخص های تاب آوری اجتماعی در شهر تهران ( مطالعه ای در مناطق ۱، ۱۲ و ۲۰ شهر تهران)
33. رابطه ی تاب آوری و سرزندگی تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان شهر اسلام آباد غرب
34. بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر تاب آوری و خودکارآمدی معلمان زن شهر یزد
35. تحلیل توزیع مکانی میزان تاب آوری شهر در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل(مطالعه موردی: شهر قائمشهر)
36. سنجش میزان تاب آوری شهری در مقابل بیماری پاندمیک کووید-۱۹، نمونه موردی: شهر ارومیه
37. تاثیرآموزش مهارت های حل مساله بر خودکارآمدی و تاب آوری مربیان پیش دبستانی شهر تهران
38. اثربخشی شفقت به خود بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان خیانت دیده شهر تهران
39. رابطه سبک های دلبستگی با تاب آوری و امید به زندگی در سالمندان شهر گلبهار
40. تحلیل مکانی تاب آوری کالبدی کلان شهر شیراز در مقابله با مخاطره ی سیل
41. بررسی رابطه بین تاب آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر مهاباد
42. ارزیابی تاب آوری زیست محیطی جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک ( مطالعه موردی: شهر اهواز)
43. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهری مورد مطالعه: شهر زنجان
44. ارزیابی تاب آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کیاکلا
45. راهبردهای ارتقای تاب آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی
46. شناسایی مولفه های اثرگذار بر افزایش میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی شهری در مواجهه با بحران زلزله مطالعه موردی: شهرستان بروجرد
47. بررسی وضعیت تحصیلی و نوع بازی های رایانه ای بر عوامل موثر بر پرخاشگری و تاب آوری( مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر پیرانشهر)
48. بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در برابر پاندمی کووید ۱۹(مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان)
49. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود سازگاری زناشویی و تاب آوری زوجین مراجعه کننده به واحد روانشناسی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه
50. نقش آلاینده ها بر سلامت و محیط زیست با تاکید بر تاب آوری اجتماعی (مطالعه بر اساس آلاینده ها در شهر اراک)
51. رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر کرمان سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵
52. اثر بخشی آموزش تاب آوری بر سرمایه های روان شناختی جوانان سرباز دارای والدین طلاق گرفته ارشد نظامی ارتش در شهر اصفهان
53. اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم شهر کرمانشاه
54. بررسی رابطه بین تاب آوری هیجانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه در دوران پاندمی کرونا
55. رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان، تاب آوری و امید به زندگی در بیماران قلبی-عروقی بیمارستان جم شهر تهران
56. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر افزایش سلامت روان (مطالعه موردی: مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر)
57. اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز
58. نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر مراغه با واسطه گری تاب آوری
59. تحلیل شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد)
60. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین اهمالکاری و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان
61. رابطه باورهای فراشناختی و مهارت های تنظیم هیجانی با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
62. اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر تاب آوری و احساس تنهایی زوجین پرستار بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه
63. مقایسه ی تاب آوری و ابراز هیجان و اختلال اضطراب فراگیر در کودکان طلاق و عادی شهر شیراز
64. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کیفیت زندگی کاری و تاب آوری در کارکنان اورژانس اجتماعی شهر کرمانشاه
65. سنجش و ارزیابی شاخص های تاب آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان)
66. محاسبه کارایی و اولویت بندی معیارهای تاب آوری و کارایی گاوداری های صنعتی شیری شهر کرمان
67. آموزش داستان نویسی بر تاب آوری، عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یاسوج
68. بررسی رابطه شادکامی و خوش بینی با تاب آوری روانشناختی معلمان شهر شیراز
69. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر تاب آوری و کیفیت خواب نوجوانان شهر تهران
70. تاب آوری اجتماعی در شهرتهران با رویکرد آموزش و پیشگیری با بهره گیری از آتش نشانان داوطلب
71. بررسی شاخص های تاب آوری در برابر زلزله از دیدگاه برنامه ریزی کاربری زمین؛ موردپژوهش شهر تهران
72. بررسی اثرپذیری شهر تاب آور از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی؛ شهر کرج)
73. پایش تاب آوری شهری به منظور کاهش اثرات حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله  (مطالعه موردی اسلامشهر)
74. ارائه ی راهکارهای موثر بر افزایش تاب آوری کارکنان
75. مقدمه ای بر تشریح روش ها و شاخص های اندازه گیری میزان مقاومت شهرها
76. بررسی مقایسه ای شاخص های تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم در دبیرستان های نظری با هنرجویان هنرستان های پسرانه ی کاردانش شهر اصفهان
77. بررسی رابطه تاب آوری و استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی در دوره پاندمی بیماری کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یزد
78. تبیین اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی و آموزش برنامه ی سیستماتیک ارتباط زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
79. بررسی رابطه بهزیستی روانی بر حسب سبک های کنار آمدن و تاب آوری در بین والدینکودکان اوتیسم شهر ارومیه
80. تاثیر آموزش صبر بر مبنای قرآن بر تاب آوری و خودشفقت ورزی در همسران معلولان ضایعه نخاعی شهر اصفهان
81. ارزیابی تاب آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری بندرعباس)
82. آسیب شناسی تاب آوری فضایی شهری با تاکید بر توزیع بیمارستان ها(نمونه موردی: بیمارستان های مرکز شهر شیراز )
83. نقش میانجی خودکارآمدی و تاب آوری در رابطه هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی شهر قم
84. مطالعه تاب آوری ایمنی و بحران درزمان وقوع بلایای طبیعی (مورد مطالعه بیمارستان شرکت نفت در شهر شیراز)
85. مدل سازی تغییرات مکانی تاب آوری اجتماعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر سرپل ذهاب)
86. بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم افراد معتاد در شهر تهران
87. اثربخشی آموزش تاب آوری بر طلاق عاطفی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دل آرام شهر قائمیه
88. ارزیابی سطح آمادگی شهر رویان در برابر حوادث طبیعی با تاکید بر رویکرد تاب آوری شهری
89. ارتقاء سرمایه اجتماعی با شهر هوشمند وضع آگاه، زمینه ساز تاب آوری در بحران کرونا
90. بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی با تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر آبدانان
91. تبیین تاب آوری شهرها در برابر بیماری های عفونی( کووید-۱۹) (مطالعه موردی: شهر زنجان)
92. روایی و پایایی مقیاس تاب آوری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهر اهواز
93. سنجش تاب آوری اجتماعی جامعه مقصد در جهت توسعه گردشگری هوشمند شهر تبریز
94. تحلیل نیروهای پیشران کلیدی تاب آوری اقتصادی با رویکرد سناریویی در شهر تبریز
95. واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری
96. ارزیابی تاب آوری در محله های شهری (نمونه موردی:محله های شهر کامیاران)
97. بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر سراوان
98. مطالعه تطبیقی میزان تاب آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله
99. تبیین رابطه بین مدیریت شهری و تاب آوری شهری (شهر مورد مطالعه شهر فراغی)
100. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهریمورد مطالعه: شهر زنجان