فصلنامه ذهن حرکت و رفتار

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» نشریه ای علمی با هدف انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی با مصوبه کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز به شماره ۱۰۰۱/د/۳۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ تاسیس گردیده است.

چشم انداز

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» نشریه ای علمی با هدف انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حیطه های رفتاری، حرکتی، ورزشی و علوم روانشناسی و روانشناختی در بهبود سلامت جامعه است.

اهداف

انتشار نتایج پژوهش های محققین داخلی و خارجی
تبادل دستاوردهای متخصصین و تجربیات آنان بر پایه پژوهشهای معتبر
ایجاد و توسعه ارتباطات علمی بین پژوهشگران و مراکز علمی پژوهشی
کمک به ارتقای سطح دانش علمی در هر سه حیطه ذهن، حرکت و رفتار

تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
تلاش برای معرفی محققین و پژوهشگران به پایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
کمک به ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات