آقای دکتر Farzin Bagheri Sheykhangafshe

Dr. Farzin Bagheri Sheykhangafshe

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

Researcher ID: (262081)

44
79
3
3
19
8
1
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • طرح پژوهشی مطالعه نقش آموزش ها و مشاوره های قبل از ازدواج متناسب با سطوح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان گیلان بر شکل گیری نگرش مثبت نسبت به ازدواج و موفقیت زناشویی از دیدگاه جوانان و مشاوران خانواده (اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) - 1400 - Persian
 • کتاب روانشناسی افراد مشهور (انتشارات آوای نور) - 1398 - Persian
 • پایان نامه مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان با و بدون مصرف استروئید (دانشگاه گیلان) - 1398 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دین و سلامت (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله سلامت روان کودک (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مجله علوم پزشکی فسا (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مجله تعلیم و تربیت استثنایی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طلوع بهداشت یزد (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بخش نمایه سازی نشریه سلامت روان کودک (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طب دریا (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طب پیشگیری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشکده علوم پزشکی اصفهان (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله افق دانش (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مطالعات روانشناسی ورزشی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه آموزش پرستاری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه روانشناسی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه طب نظامی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده شصتمین دوره جایزه ملی البرز (نوبل ایرانی) در بخش دانشجویان (1401)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1401)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1400)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1399)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد (1398)
 • ارائه مقاله برتر دانشجویی گروه روانشناسی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان (1398)
 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد (1397)
 • ارائه مقاله برتر دانشجویی گروه روانشناسی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان (1397)

Workshops

 • مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج - آموزشگاه مدت (1397)