اطلاعات کنفرانس

National Conference on Jihadi Manifestations of the Martyrs Agha Mehdi Bakeri and Haj Ghasem Soleimani in Urban Management

محل برگزاری: تبریز
تاریخ برگزاری: 3 خرداد 1401
تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401
تعداد صفحات: 682
تعداد مقالات :48
نمایش مقالات: 9757
شناسه ملی این کنفرانس: BASIJCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 92 پژوهشگر

مجموعه مقالات National Conference on Jihadi Manifestations of the Martyrs Agha Mehdi Bakeri and Haj Ghasem Soleimani in Urban Management

نتایج 1 تا 50 از مجموع 48