آقای Hasan Zohour

Hasan Zohour

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177639)

34
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers