آقای دکتر Mahmood Yaghoubi

Dr. Mahmood Yaghoubi

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177632)

87
36
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers