آقای دکتر Ahmad Beh-Pajooh

Dr. Ahmad Beh-Pajooh

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178329)

8
35
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers