خانم دکتر Zahra Naghsh

Dr. Zahra Naghsh

هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399231)

24
52
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers