فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی

Research on Information Science and Public Libraries

تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی
فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی بر اساس مجوز شماره ۲۲۴۷/۳۱۱۱ در مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت عتف موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی شده است. این نشریه در حال حاضر با همکاری و مشارکت انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران منتشر می‌شود.
* این فصلنامه در مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و موضوعات کتابخانه‌های عمومی و ترویج خواندن پذیرای مقالات پژوهشی اصیل نویسندگان و پژوهشگران است. این فصلنامه چهار شماره در سال منتشر می‌شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)