آقای Abolghasem Nouri

Abolghasem Nouri

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179083)

24
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers