آقای دکتر Seyedali Siadat

Dr. Seyedali Siadat

استاد علوم تربیتی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306074)

56
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers