آقای دکتر Ebrahim Teimori

Dr. Ebrahim Teimori

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179201)

55
28
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers