آقای Ali Ganjali

Ali Ganjali

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180497)

64
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers