آقای دکتر Hamid Rahimian Mashhadi

Dr. Hamid Rahimian Mashhadi

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180777)

62
65
7
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers