خانم Maryam Khodadadi

Maryam Khodadadi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181207)

52
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers