آقای دکتر Gholamhosein Ranjbar

Dr. Gholamhosein Ranjbar

دانشیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182402)

44
41
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs