ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Yahya Emam

Yahya Emam

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180776)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Yahya Emam در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

سمتهای علمی و اجرایی Yahya Emam در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Yahya Emam Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجرای عملکرد دانه شانزده رقم گندم نان در دو شرایط آبیاری مطلوب و دیمنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ده ژنوتیپ گندم نان و دوروم به تنش خشکی در شرایط مزرعه و گلخانهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارسدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ذرت و یولاف در پالایش سبز کادمیمدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آلاینده های هوا و کمبود آب بر صفات کیفی گندم دوروم Triticum turgidum Lدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر قرائت کلروفیل متر ) ) SPAD برگ دو رقم سویا (Glycine max L.)دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تنظیم کننده رشد غلات (کلرمکوات کلرید) در ارتقاء بهره وری از آب در زراعت چهار رقم گندم دیم در استان فارسدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کندکننده ی رشد و کود نیتروژن دار بر عملکرد دانه و روغن دو رقم کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین سطح بهینه کود نیتروژن و ماده تنظبم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد جو لخت و اجزاء آن درشرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز آبی و تنشدرمراحل متفاوتبر عملکرد و اجزای پنج هیبرید ذرت در جنوبتهراننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان در سطوح مختلف تنش خشکیدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی آللوپاتی اندام های متفاوت چهار گیاه دارویی بعنوان علفکش زیستی برای کنترل یولاف وحشی درکنار گندمدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
13دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهوازهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
14دریافت فایل PDF مقالهآنالیز انرژی های ورودی و خروجی در کشت گندم، طی دو سیستم کشت پشته های عریض Raised bed و مرسوم Flat در منطقه ملاثانی (اهواز)ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مرگ سلولی و پارامترهای مربوط به آن در شرایط تنش خشکی و ارتباط آنها با کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم ایرانیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص آب حفظ شده برگ (RWP) به عنوان شاخص جدید در مقایسه با سایر معیارهای موثر انتخاب و ارتباط آن با شاخص پایداری عملکرد در ارقام گندم ایرانیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی حفاظتی رهیافتی برای حال و آیندهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی و تجزیه مسیربرای دو رقم یونجه درشرایط شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهکشت درهم ارقام زودرس و دیررس گندم زمستانه برای کاهش رقابت دردوره ی تنش رطوبتی پس ازگلدهییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهپاسخهای فیزیولوژیک ذرت هیبرید 499 به سطوح نیتروژن تراکم بوته و آرایش کاشتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اجزای عملکردو روابط آنها با عملکرد در16لاین امیدبخش برنج oryza sativalیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی آخرفصل برعملکردواجزای عملکرد ارقام گندم درمنطقه باجگاهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجزای عملکرد و ویژگیهای فیزیولوژیک دورقم گندم زودرس و دیررس درکشت درهمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی سامانه ریشه دو رقم گندم درترکیب های مختلف کشت مخلوط درهم درشرایط گلخانهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند سرعت پرشدن دانه درارقام هیبرید سینگل کراس 704و540 درسطوح مختلف نیتروژن و روییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجزیه علیت عملکرددانه درترکیب های متفاوت نیتروژن و روی درشیرازیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهاثربرگ زدایی برتسهیم ماده خشک درذرت دانه ای Zea mays L .) sc704یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی درمراحل مختلف رشدبرعملکرد و اجزای عملکرد دانه چهارهیبرید ذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک چندهیبرید ذرت شیرینZea mays saccharata به سطوح نیتروژن و حذف پاجوشیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما، رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک بر جوانه زدن گندم در شرایط آزمایشگاهدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی آخر فصل و سطوح مختلف محلول پاشی اکسین و سایتوکینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی گندم نان و ماکارونیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اکسین و سایتو کینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی ارقام گندم شیراز و یاواروس در شرایط تنش خشکی انتهای فصلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از شاخص های تحملدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم ناندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهتعدیل اثرات تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد گندم نان و ماکارونی با کاربرد سایکوسل و سالیسیلیک اسیددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای تحمل به خشکی عملکرددانه ژنوتیپ های گندم هگزاپلوئید درپاسخ به تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جواولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم نیک نژاداولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده رشد گیاهی سایکوسل بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه دو رقم گندماولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سایکوسل در تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
42دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهوازهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی برهمکنش سیلیکات سدیم و خشکی بر جوانهزنی و رشد گیاهچه گندمششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اکسین و سایتوکینین بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گندم نان و دوروم در شرایطتنش خشکیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
45دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریشه ارقام گندم نان و ماکارونی به تنش خشکی در دو نوع خاک لومی و شنییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و 540یازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
47دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش آبی، تراکم کاشت و تنظیم کننده رشد (اتفان) بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
48دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف نیتروژن و تنظیم کنند ه های رشد (اتفان و سایکوسل) بر رشد و عملکرد گندم نان رقم شیراز (Triticum aestivum L.) cv. Shirazنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات برهمکنش دو تناوب گندم عدس و گندم آیش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نیک نژاد و زاگرس در شرایط دیمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
50دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام جو وحشی و زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD میزان سدیم، پرولین و خصوصیات زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
51دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی بر واکنش های فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم تحت شرایط دیمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
54دریافت فایل PDF مقالهاثر برگ زدایی بر تخصیص مواد فتوسنتزی در ذرت دانه ای (Zea mays L.) هیبرید SC704دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ عملکرد دانه دو هیبرید ذرت به تنش خشکی درشرایط کنترل شدهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تنوع ژنتیکی و شرایط اقلیمی بر میزان فنول در گندم نان (Triticum aestivum L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری تعدادی ژنوتیپ گندم نان در واکنش به ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط مزرعهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش تعدادی ژنوتیپ گندم نسبت به سه جدایه ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط گلخانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
59دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت زمان برگ زدایی بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
60دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی پارامترهای رشد و عملکرد دانه ذرت دانه ای (Zea mays L.) به تنظیم کننده رشد (اتفون)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
61دریافت فایل PDF مقالهواکنش چند رقم ذرت شیرین ( Zea mays saccharata) به سطوح متفاوت کود سرک نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
62دریافت فایل PDF مقالهواکنش مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس به تنش شوریدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
63دریافت فایل PDF مقالهتنش خشکی بر جوانه زنی و مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا (Brassica napus L.) در استان فارسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد وعملکرد دانه ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش رطوبتی در منطقه باجگاه استان فارسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه پنج رقم (Triticum aestivum L.) گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
66دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در سطوح مختلف نیتروژن در منطقه باجگاه استان فارسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
67دریافت فایل PDF مقالهاثر کند کننده رشد (کلرمکوات کلرید) بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در شرایط دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخص های مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جوسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبادلات گازی و رنگیزه های فتوسنتزی ارقام گندم در شرایط تنش خشکی انتهای دوره رشدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فلورسانس کلروفیل به عنوان یک ساز و کار مقاومت به خشکی در گندم تحت شرایط کم آبیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
72دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم متفاوت از نظر مقاومت به خشکی، در شرایط تنش کم آبیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
73دریافت فایل PDF مقالههرز تاتوره بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر رشد و پراکنش بذر علفسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات طیف بازتابی مزارع چغندرقند با استفاده از داده های سنجنده MODISسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت در سه گیاه ذرت، سورگوم و آمارانت علوفه ای در شرایط استان فارسسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر رشد و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهاثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه های جو تحت تاثیر تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد جو تحت تاثیر غلظتهای متفاوت محلولپاشی سالیسیلیک اسید در شرایط شورسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملکرد بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای پاییزههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
81دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح و منابه نیتروژن بر عملکرد دانه دو رقم برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ های مقاوم در ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابیت غییرات صفات مهم راعی در دو شرایطت نش رطوبتی و آبیاری مطلوب در ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
84دریافت فایل PDF مقالهافزایش بیان ارتولوگ HKT1;5-D در مقابل HKT1;5-A در ژنوتیپ های گندم زراعی و خویشاوندان وحشی تحت تنش شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
85دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان پروتئین و غلظت برخی عناصر غذایی در دانه گندم تحت تأثیر کاربرد سایکوسل، سولفات روی و کود زیستی نیتروکسینسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده رشد سایکوسل، عنصر ریز مغذی روی و کود زیستی بر ویژگی های زراعی گندم رقم کوهدشتسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی بر همکنش سیلیکات سدیم و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندمدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
88دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبی و محلول پاشی سیلیکون بر رشد، عملکرد بیولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گندمسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
89دریافت فایل PDF مقالهپایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشورسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
90دریافت فایل PDF مقالهتولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شوراولین همایش ملی شورورزی1396
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکاربرد همزمان زئولیت و سالیسیلیک اسید در افزایش برخی ویژگی های مربوط به مقاومت به خشکی در ارقام گندمشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
92دریافت فایل PDF مقالهپاسخهای فیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) به سالیسیلیک اسید، کلرمکوات کلرید و نانوسیلیس در شرایط قطع آبیاری انتهای فصل رشدشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

Yahya Emam Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تبدیل هاف تعمیم یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین بیناییدوفصلنامه ماشین های کشاورزی1396
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علف هرز یولاف وحشیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهبهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش ماده تنظیم کننده رشدکلرمکوات کلرید CCC و تنش خشکی بررشدوعملکرد سه رقم جوپاییزه Hordeum vulgare Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهاثرآبیاری تکمیلی ونیتروژن برمیانگین وزن دانه، وزن حجمی و عملکرد دانه گندم درشرایط دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسیدکربن و تشعشع ماوراءبنفش بر صفات کمی گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. Durum Desf.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییرات دی اکسیدکربن، تابش فرابنفش و رطوبت بر عملکردو ترکیبات متابولیکی برگ گندم نانTriticum aestivum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه کارایی مصرف آب و نیتروژن در فتوسنتزدو هیبرید ذرت دانه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روشهای مختلف خاکورزی توام با مدیریت بقایای گیاهی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (رقم آگوستا) در شرایط استان فارسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد،اجزای عملکردوشاخصهای مقاومت به تنش درارقام گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس ازگلدهیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد و اجزای عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات-لگوم در شرایط رقابت با علفهای هرزدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of grain sorghum (Sorghum bicolor L.) lines/cultivars under salinity stress using tolerance indicesمجله تولید گیاهان1396
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحملفصلنامه تحقیقات غلات1396
16دریافت فایل PDF مقالهپاسخ جوانه زنی، رشد اولیه و فنولوژی جو به پیش تیمار بذر و محلول پاشی سالیسیلیکاسید تحت شرایط تنش شوریفصلنامه تحقیقات غلات1396
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه زنیمجله تحقیقات بذر1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی گلخانه ای اثر آبشویی کود آلی بر میزان شوری خاک و خصوصیات دانه ی سویافصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1387
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
20دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم نان و ماکارونی به تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی در مزرعه و گلخانهفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای، تحت تنش کم آبی و سطوح نیتروژنفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
22دریافت فایل PDF مقالهدست ورزی صفات مورفو- فیزیولوژیک گندم نان و گندم ماکارونی با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط متفاوت آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری در مرحله گل دهی بر ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم در شیرازدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
24دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد دانه هیبریدهای ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1390
25دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های مورفو فیزیولوژیک ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد در منطقه نیمه خشک شمال فارسدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
26دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به محلول پاشی شاخساره ای سایکوسلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان و زمان تقسیط کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکردو اجزای عملکرد آفتابگرداندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد سایکوسل و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه در تراکم های مختلف بوتهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
29دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکردی گندم نان و دوروم به غلظت های مختلف اکسین و سیتوکینین در شرایط تنش خشکی آخر فصلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مرتبط با مرگ سلولی در مرحله پر شدن دانه در ارقام مقاوم و حساس گندمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار سری زمانی بازتاب طیفی و شاخص های پوشش گیاهی مزارع چغندرقند با استفاده از داده های سنجنده MODISدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
34دریافت فایل PDF مقالهپاسخ شش رقم گندم به تنش رطوبتی انتهای دوره رشددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
35دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های متفاوت سالسیلیک اسید بر ویژگی های کمی و کیفی جو در شرایط تنش شوریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
36دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام گندم نان به برگ پاشی سیلیس در شرایط تنش خشکی بعد از گل دهیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
37دریافت فایل PDF مقالهاثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سه تنظیم کننده رشد بر عملکرد دانه ارقام گندم در رژیم های متفاوت رطوبتیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاه پوششی گندم و جو بر کنترل علف های هرز، رشد و عملکرد کلزا در سطوح مختلف نیتروژندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
40دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد و عملکرد تریتیکاله (X Trticosecale) به روش های کاربرد کود زیستی و سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف های هرز دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سالیسیلیک اسید و براسینواستروئید در تعدیل اثرات تنش آبی در دو رقم گندمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی سیلیسیم بر ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی گندم در شرایط کم آبیاری دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1397
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های تحمل به تنش در ارقام گندم نان در شرایط قطع آبیاری پس از گل دهی دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مصرف کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین بر رشد ریشه و عملکرد دانه گندم تحت زراعت دیم و شرایط گلخانه دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1397
45دریافت فایل PDF مقالهپاسخ اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم گندم به کند کننده رشد سایکوسل در شرایط تنش آبی انتهای فصلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
46دریافت فایل PDF مقالهویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم زمستانه در پاسخ به تراکم بوته و تاریخ کاشتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1384
47دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم والفجردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس از گل دهیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
49دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
51دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل نیتروژن و بور بر رشد و غلظت نیتروژن و بور در برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
52دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره وری آبنشریه پژوهش های خاک1396
54دریافت فایل PDF مقالهویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم زمستانه در پاسخ به تراکم بوته و تاریخ کاشتفصلنامه علوم آب و خاک1384
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس از گل دهیفصلنامه علوم آب و خاک1386
56دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه فصلنامه علوم آب و خاک1386
57دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم والفجرفصلنامه علوم آب و خاک1385
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.) فصلنامه علوم آب و خاک1387
59دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیمفصلنامه علوم آب و خاک1386
60دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل نیتروژن و بور بر رشد و غلظت نیتروژن و بور در برنجفصلنامه علوم آب و خاک1387
61دریافت فایل PDF مقالهمدیریت علف‌های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگومفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
62دریافت فایل PDF مقالهمقاله مروری نقش تنظیم‌کننده‌های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عملفصلنامه علوم زراعی ایران1398
create: 2 June 2019 - view 615
Support