خانم mahshid kharaziha

mahshid kharaziha

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186360)

49
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers