خانم دکتر parvin salarichine

Dr. parvin salarichine

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (232042)

40
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers