ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر hamid kakaei

Dr. hamid kakaei

مدیر داخلی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - هیات تحریریه در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

محور تخصصی:اقتصاد اجتماعی

Researcher ID: (251632)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

hamid kakaei ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Khanalizadeh, B., Kakaei, H., & Daneshzad, A. (2018). The Effects of Hotel Development on Tourism industry: Evidence Iran. University Library of Munich, Germany.

hamid kakaei Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات جهانی شدن برانتشارگازدی اکسیدکربن درکشورایرانکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه میان متغیرهای رشداقتصادی وتورم بانرخ بیکاری دراقتصادایراندومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
3دریافت فایل PDF مقالهاثرمتغیرهای کلان اقتصادی برنرخ بیکاری دراقتصادایران باتاکید برتورم،رشداقتصادی وسرمایه گذاری مستقیم خارجیدومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیربحران آب برتوسعه اقتصادیدومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
5دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف انرژی و صنعت توریسم برانتشاردی اکسیدکربن CO2دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرصنعت توریسم برانتشاردی اکسیدکربندومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توسعه صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران (باتاکید بر مصرف انرژی)چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی دولت بر شکوفایی اقتصاد ایرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بکارگیری ابزارهای نوین دریافت و پرداخت الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی بانک ملیچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه اسلامی (D8)چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوآوری فناورانه و تحقیق و توسعه بر مصرف انرژی در کشور ایرانسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تحقیق و توسعه و نوآوری فناورانه بر ارزش افزوده بخش صنعت کشور ایرانسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوسانات تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای OECDسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دسترسی به آموزش و فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدیسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
15دریافت فایل PDF مقالهاثر پایه پولی بر نرخ تورم در ایرانسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تولید انرژی برق از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن درکشور ایران (باتاکید بر انرژی هسته ایی)سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
17دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سرمایه انسانی ، آموزش عالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایراندومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1399
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه و شکوفایی اقتصادیدومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1399
19دریافت فایل PDF مقالهاثر توسعه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایراندومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1399
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی مجدد تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص بازار سهام(کاربردی از الگوی انتقال رژیم مارکوف)سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت1399
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط قابلیت فناوری اطلاعات و عملکرد زنجیره تامین شرکتهفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1400
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تاثیر قابلیتهای کارآفرینانه بر عملکرد زنجیره تامین شرکتهاهفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1400
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان میلاد شهر تهرانششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی1400
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت پسر مدارس شهر تهرانششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی1400
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بینسبک های فرزند پروری خانواده با خلاقیت دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه یک شهر تهران)ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی1400
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حسابداری سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت های دانش بنیان نوپاچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوآوری فناورانه و تحقیق و توسعه بر اقتصاد دفاع ج.ا.ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
28دریافت فایل PDF مقالهپیوند انسانی سرمایه و سرمایه اجتماعی و بررسی اثر آن بر روی رشد اقتصادی ایران ARDL BONDچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
29دریافت فایل PDF مقالهچگونگی اثر گذاری روابط متقابل سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران (بررسی شاخص های اندازه گیری متغیرهای اصلی)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
30دریافت فایل PDF مقالهاثرات نوآوری های فناورانه و شاخص توسعه انسانی بر ارزش افزوده بخش کشاورزیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در شرکت بیمه ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات آموزش و فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر شکوفایی اقتصادیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توسعه بازار بورس و آموزش عالی بر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حجم نقدینگی و پایه پولی بر شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
35دریافت فایل PDF مقالهماهیت و آثار تحریم ها بر اقتصاد نفت محور ایران و اثر بر بخش های اقتصادی (در حوزه مالی و پولی)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
36دریافت فایل PDF مقالهاثرات جهانی سازی بر برنامه ریزی های محیط زیست و توسعه با رویکرد آزمون خود توضیح با وقفه های گسترده ARDLچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط روحیه کارآفرینی و توانمندسازی شغلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش قابلیت های کارآفرینانه در بهبود عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بازاریابی کارآفرینانه و بهبود اثربخشی شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مولفه های کارآفرینی اجتماعی و بهبود انگیزش شغلی کارکنان سازمان های مردم نهاد شهر تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارتباط بین قابلیت های کارآفرینانه و عملکرد زنجیره تامین شرکت های تولیدیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برندسازی کارآفرینانه بر نیت خرید مشتریان محصولات لبنیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در توسعه نگرش کارآفرینانه با نقش میانجی گری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر بهبود رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان مراکز درمان اعتیاد شهر تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر بهبود تعهد سازمانی در شرکت های دانش بنیانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تبلیغات بازاریابی بر انتخاب برند محصولات لبنیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر بهبود عملکرد مالی بانک هاچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد مالی بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی صادراتی کشورچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل استراتژیک موثر بر عملکرد مالی شرکت های دانش بنیان نوپاچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
52دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱ تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جو سازمانی بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر انتخاب برند و تاثیر آن بر بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت های واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش قابلیت های بازاریابی در توسعه فعالیت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازارگرایی در بهبود کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بازارگرایی و بهبود عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت های گردشگری استان تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازارگرایی بر انتخاب ترجیح برند محصولات لبنی کاله شهر تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط آمیخته بازاریابی با بهبود کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان بیمارستان میلاد شهر تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در بهبود رضایتمندی مشتریان محصولات لبنی شرکت پگاهچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و جذب مشتریان جدید بانکچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین آمیخته های بازاریابی و خلق مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی کاوهچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
64دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه دیجیتال مارکتینگ کسب و کارهای اینترنتیچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400

hamid kakaei Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1بررسی اثرات شاخص تولید محصولات کشاورزی ، دامی و مواد غذایی ، بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور ایران ، نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی 1397
2اثر پیوند روانشناسی و اقتصاد متعارف بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی (و سقلمه) (با تأکید بر اقتصاد رفتاری)،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 53 (1400), 1400-01-20, صفحه 129-157 1400
3رودری ، سهیل ؛ طهرانچیان ، امیرمنصور ؛ زارعی ، پگاه ؛ کاکائی ، حمید (1399) ،ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 1399
4لیلا آرغا؛ یوسف محنت فر؛ حمید کاکایی (1400) ، تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازارها بر گذر نرخ ارز در رژیم‌های قیمت‌گذاری واردات ،پژوهش های اقتصاد صنعتی .1400
5 سخاوت بهادری, حميد كاكائی (1400) ، بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرینی بر توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه ،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 55 (1400), 1400-02-07, صفحه 43-53 1400
6 حميد كاكائی, آزاده محمدیان, پروین عباسی, مجید مومنی (1400) ، بررسی ارتباط عوامل فردی با رفتارهای مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار ایران ، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 54 (1400), 1400-01-31, صفحه 126-135 1400
7خانم شیوا علیزاده*حسین امیری, دانشگاه خوارزمی ؛ حمید کاکایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -خانم فریبا نوروزی عموقین, دانشگاه خوارزمی (1400) ، تأثیر بانکداری سایه بر مطالبات معوق شبکه بانکی: شواهدی از مدل‌های تغییر رژیمی مارکف ، پژوهش های پولی و بانکی .1400
8کاکائی ، حمید ؛ دهقان نجم آبادی ، عامر ؛فتوحی زاده ، مهسا ؛ اسدزاده ، علیرضا (1400) بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانه: اثر میانجی‌گری سرمایه انسانی (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) ، مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران .1400
9تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در ادوار تجاری اقتصاد ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ ، فصلنامه اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار شیوا علیزاده؛ حسین امیری؛ حمید کاکایی؛ ستاره گوهردهی1400

hamid kakaei Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابمقدمه ای بر تحقیق و توسعه (R&D)سرمایه انسانی و توسعه اقتصادیانتشارات شاپرک سرخ1399Persian
2کتابیک روز با ویندوز 7انتشارات شاپرک سرخ1399Persian
3کتاباقتصاد کنکور در 4 روز ( داوطلبین کنکور سراسری)انتشارات شاپرک سرخ1397Persian
4کتابحضورانتشارات شاپرک سرخ1395Persian
5کتابعاشقانه در هستی ( مختص دانشجویان ارشد و دکتری ادبیات عرفانی)انتشارات شاپرک سرخ1397Persian
6کتابعاشقانه هایی از مولاناانتشارات شاپرک سرخ1397Persian
7کتابرهاییانتشارات شاپرک سرخ1396Persian
8کتابفروش شگفت انگیزانتشارات شاپرک سرخ1399Persian
9کتاباثر مرکبانتشارات شاپرک سرخ1400English
10کتاببازاریابی کارآفرینانه "فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی در عصر جدید"انتشارات شاپرک سرخ1400Persian
11کتاب300(مخصوص داوطلبین آیلتس)انتشارات شاپرک سرخ1400English
12کتابمجموعه صوتی عاشقانه در هستیانتشارات شاپرک سرخ1397Persian
13کتابروش تحقیق جادویی (مختص مصاحبه دکتری)انتشارات شاپرک سرخ1400Persian
14کتابروش تحقیق کاربردی ( مختص دانشجویان دکتری)انتشارات انعکاس1400Persian
15کتابکاربرد و تخمین داده های سری زمانی در ایوییوز(مخصوص دانشجویان دکتری و ارشد)انتشارات شاپرک سرخ1400Persian
16کتابگرامر طلایی( مخصوص داوطلبین آیلتس)انتشارات شاپرک سرخ1400Persian
17کتابروش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی(مخصوص مصاحبه دکتری)انتشارات شاپرک سرخ1400Persian
18کتابلغات کاربردی دکتری ( IELTS and ept )انتشارات انعکاس1400English
19کتابمطالبات غیر جاری شبکه بانکی ، توسعه و ثبات مالیانتشارات انعکاس1400Persian

hamid kakaei Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1مدیریت کسب و کار دکتری حرفه ای1400-تاکنون
2اقتصاد سنجیدکتری تخصصی1400-تاکنون
3اقتصادکارشناسی ارشد1393-1396
4اقتصاد
پیام نور کرمانشاه
کارشناسی1389-1393

سوابق شغلی و تخصصی hamid kakaei

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهی• فصل نامه اجتماعی – اقتصادی فرصت ها در استان لرستان (نویسنده فصل نامه)1397-تاکنون
2سابقه کار دانشگاهیمدیر داخلی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار 1399-تاکنون
3سابقه کار دانشگاهیداور در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 1400-تاکنون
4سابقه کار دانشگاهیداور در چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کد(9011894) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد مجوز(49455-00201)توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران در خردادماه 1400در تهران1400-تاکنون
5تدریس دانشگاهیتدریس زبان انگلیسی 1390-تاکنون

جوایز و افتخارات hamid kakaei

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1• نفر اول پژوهش و خلاقیت کشور در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران1398
2لوح تقدیر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (رتبه اول پژوهشی)1398
3دوازدهمین جشنواره جوان سرباز (رتبه اول پژوهشی ) نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران1398
4رتبه اول پژوهشی و مقاله نویسی در سال 1397 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران1397
5برنده المپیاد ریاضی اعلام شده توسط کانون دانش پژویان جوان1390

hamid kakaei Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1اجرای مدل های Time series در E-viewsدانشگاه علامه طباطبایی1396
2بانک اطلاعاتی (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات)موسسه سینا رباط1394
3دوره مقدماتی آموزش نرم افزار E-viewsخصوصی1390
4اقتصاد سنجی در E-views مقدماتیدانشگاه علامه طباطبایی1396
5واژه پرداز (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات)موسسه سینا رباط1393
6نرم افزار Stataدانشگاه علامه طباطبایی1396
7استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات)موسسه سینا رباط1393
8روش های پیشرفته جستجو در منابع علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1395
9آشنایی با انواع مجلات علمی و نحوه ارسال مقالهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1395
10رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه علمی دکتراموسسه نوین1396
11تحلیل آماری با نرم افزار SPSSموسسه نوین1397
12آشنایی با نرم افزار ایوییوز : Panel Dataخصوصی1391
13مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1395
14اطلاعات و ارتباطات (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات)موسسه سینا رباط1393
15ارائه مطلبموسسه سینا رباط1394
16دوره تخصصی تحلیل فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشدخصوصی1392
17دوره تخصصی تحلیل پروپزال کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1395

Other

RowTitle
1برگزار کننده کارگاه آموزش روش تحقیق کاربردی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (16 ساعته )
2برگزار کننده کارگاه آموزش نرم افزار ایوییوز مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری (3ساعته )
3برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (2ساعته )
4برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه سرچ علمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد (2ساعته )
5برگزار کننده دوره آموزش مکالمه انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (100 ساعته )
6برگزار کننده کارگاه آموزش لغات 504 برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (2ساعته )
7برگزار کننده کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون IELTS برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ، اقتصاد (1ساعته )
8برگزار کننده کارگاه آموزش مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بازاریابی (8ساعته )
9برگزار کننده کارگاه آموزش آشنایی با مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد (1ساعته )
10برگزار کننده کارگاه آموزش بررسی فصلنامه ها از لحاظ اعتبار برای دانشجویان دکتری رشته مدیریت (2ساعته )
11برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه آزمون TTC برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (1 ساعته )
12برگزار کننده کارگاه آموزش استخراج مقاله از پایان نامه برای دانشجویان دکتری رشته مدیریت (2ساعته )
13برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه نوشتن مقالات کنفرانسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (4ساعته )
14برگزار کننده کارگاه آموزش کتاب 1100 برای دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری (50 ساعته )
15برگزار کننده کارگاه آموزش کتاب 300 برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (5 ساعته )
16برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (1 ساعته )
17برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب برای داوطلبین خصوصی (5ساعته )
18برگزار کننده کارگاه آموزش ارسال مقاله به فصلنامه برای داوطلبین کارشناسی ارشد (5ساعته )
19برگزار کننده کارگاه آموزش ارسال مقاله به کنفرانس برای داوطلبین کارشناسی ارشد (5ساعته )
20برگزاری کننده تدریس 2 ترم آمار و احتمالات کارشناسی در رشته مدیریت (40 ساعت )
21برگزار کننده دوره عمومی بورس به صورت مقدماتی (10 ساعت)
22برگزار کننده دوره درس اخلاق در نیروی هوایی ارتش در سال 98 ( دو ترم)
23برگزار کننده کارگاه نرم افزار ایوییوز در پایان نامه با عنوان اثر صنعت توریسم بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران
24برگزار کننده کارگاه نرم افزار ایوییوز در پایان نامه با عنوان اثر پایه پولی بر نرخ تورم در ایران (5 ساعت)
25برگزار کننده کارگاه آموزش روش تدریس در مراکز آموزش عالی به صورت خصوصی (12 ساعت )
26برگزار کننده کارگاه آموزش مقدمات یادگیری پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان مدیریت (2 ساعت)
27برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب های انگیزشی عمومی در بازار به صورت خصوصی (12 ساعت)
28برگزار کننده کارگاه آموزش روش تدریس مصاحبه هیات علمی دانشگاه (5ساعت)
29برگزار کننده کارگاه معرفی دوره آیلتس و نحوه نمره گیری آن (5 ساعت)
create: 31 March 2021 - view 1423

hamid kakaei annual papers published chart

Contact informations

Email: hamidkakaei306@yahoo.com
Phone: 09186809709
Mobile: 09186809709

Share

Favorites

  • اقتصاد سنجی - ادبیات عرفانی - اقتصاد رفتاری -

Top Keywords in hamid kakaei papers

Support