ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mahdi Amirabadizadeh

Dr. Mahdi Amirabadizadeh

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (251642)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Mahdi Amirabadizadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mahdi Amirabadizadeh در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

Mahdi Amirabadizadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمیت‌های کیفی آب شهرستان بیرجند در محیط GISدومین کنفرانس سراسری آب1388
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد میزان تبخیر از تشتک تبخیردهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین جریان ورودی به مخزن سد کارده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
4دریافت فایل PDF مقالهLong-term Trends in Temperature and Precipitation in the Langat River Basin, Malaysiaسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون از نظر مصارف شرب، صنعت و کشاورزی(مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان)کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری1395
6دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند به کمک آنالیز موجکسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دما و بارش در دورههای آتی به کمک دادههای گزارش پنجم تحت تاثیرتغییراقلیماولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم1395
9دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب به کمک شبکه عصبی فازینخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند در داده های اقلیمی استان خراسان جنوبیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه داده های دمای کمینه و دمای بیشینه با استفاده از دو مدل LARS-WG و SDSM (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول و عمق کارگذاری دیوار موازی بر آبشستگی تکیه گاه پلکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
13دریافت فایل PDF مقالهتوپوگرافی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در اعماق مختلف کارگذاری دیوار موازیکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای بارش و دما با استفاده از خروجی مدل های چرخش عمومیاولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)1397
15دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاس نمایی آماری بارش و دما تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان خراسان رضویدومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل های تجربی دربرآورد تبخیر - تعرق پتانسیل گیاه گندم پاییزه در مراحل مختلف رشد مطالعه موردی: شهرستان بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
17دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی دمای متوسط با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان منطقه مورد مطالعه کرمانپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
18دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تبخیرماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی : ایستگاه سینوپتیک بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی سناریوهای تغییر اقلیم بر اساس نتایج حاصل از روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر دما (مطالعه موردی: ایستگاه یاسوج)چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند به کمک مدل ها و سناریو های گزارش پنجم تغییر اقلیماولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پهنه بندی شاخص های خشکسالی در استان خراسان جنوبیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیماولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مولفه های اقلیمی دما و بارش با استفاده از گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه بیرجند)اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم رقم روشن در منطقه بیرجندپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه سه رقم گندم سیروان، روشن و ارگ در منطقه بیرجندپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
26دریافت فایل PDF مقالهبررس شاخص SPI برای دوره های پایه و آتی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک آستارا)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
27دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده( مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400

Mahdi Amirabadizadeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابورفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
2دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل های چندمتغیره تلفیقی سری زمانیمهندسی آبیاری و آب ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهAssessment of impacts of future climate change on water resources of the Hulu Langat basin using the swat modelدو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1396
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شدهپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم های مختلف ایرانپژوهش آب در کشاورزی1398
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز)فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1399
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1399
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته های رشد گندمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سه روش ریزمقیاس نمایی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبینشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
11دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1387
create: 31 March 2021 - view 70

Mahdi Amirabadizadeh annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Mahdi Amirabadizadeh papers

Support