ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mohsen Pourreza Bilondi

Dr. Mohsen Pourreza Bilondi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258663)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohsen Pourreza Bilondi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mohsen Pourreza Bilondi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

Mohsen Pourreza Bilondi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه سیلاب در کارون بزرگ ( بازه ملاثانی - اهواز ) با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras و Hec-Georasهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی - اشل درایستگاه های هیدرومتری ملاثانی و اهوازهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی دبی سیلاب با استفاده از ترکیب نتایج مدلهای بارش - روانابهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر علائم تغییرات مورفولوژیکی رودخانه بر سیلابها با استفاده از آمار آبسنجی ایستگاههای ملاثانی و اهواز واقع در رودخانه کارون بزرگسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
5دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین روش بری استخراج موقعیت خطوط هم پیمایش و بررسی تأثیر آن بر مدل توزیعی با استفاده از GISهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیلابهای رودخانه کارون در بازه ملاثانی –اهواز تحت تاثیر تغییرات مرفولوژیکی آنپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل بارش- رواناب مفهومی با کمک الگوریتم جهش ترکیبی قورباغهپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف تحلیل عدم قطعیت و کاربرد آن در مدل مفهومی آب های زیرزمینیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
10دریافت فایل PDF مقالهمروری بر راهکارهای توسعه ی پایدار منابع آب در ایران و جهاندومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
11دریافت فایل PDF مقالهواسنجی چند هدفه مدل بارش- رواناب مفهومی با استفاده از الگوریتم های فراکاوشیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
12دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUEدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو)کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
17دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان بااستفاده از مدل بارش-رواناب توزیعی AFFDEFدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرشسومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل AWBM با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل رقابتی جوامع در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز قره سو)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهواسنجی خودکار پارامترهای مدل Sacramento با استفاده از روشهای بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل رقابتی جامع (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برفپنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب1395
24دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل بارش رواناب GR4Jمطالعه موردی: قره سودومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
25دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهKINEROS2 calibration using particle swarm optimization in hydroPSO environment (Case study: Tamar watershed, Golestan, Iran)پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی سالیانه روند تغییرات مولفه های اقلیمی در مناطق کوهستانی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول و تحت سناریوهای انتشار مطالعه موردی حوشه آبخیز کشف روداولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل نیمه توزیعی SWAT در برآورد رواناب ماهانه در حوضه های خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشف روداولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
29دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند به کمک آنالیز موجکسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم و تعیین بهترین مدل گردش عمومی جو در حوضه آبخیز کشف رود با رویکرد گزارش پنجم هیات بین الدول (AR5)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
31دریافت فایل PDF مقالهواسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو )دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
32دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب به کمک شبکه عصبی فازینخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دبی با استفاده از مدل HBV و الگوریتم فراکاووشی PSOشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدلهای بارش- رواناباولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابوراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
38دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل KINEROS2، با الگوریتم بهینه سازی AMALGAMکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
39دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی سطوح هم پیمایش موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی مهار سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور)پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسبپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAMهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAMهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاکهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
44دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAMکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAMکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار دبی سیلاب برروی دقت واسنجی مدل بارش و رواناب kineros2یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهریسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
48دریافت فایل PDF مقالهارایه یک روش دمایی ساده برای تخمین تبخیر و تعرق (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرج)سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
49دریافت فایل PDF مقالهرگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دما و بارش دو روش ریزمقیاس نمایی تحت تاثیر تغییراقلیمپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
51دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بارش-رواناب مدل سازی شده توسط 2KINEROS و معادلات منطقه ای (مورد مطالعه: حوضه بار خراسان رضوی)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
52دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
53دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدل KINEROS2 با استفاده از بسته الحاقی HydroPsoاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تعیین پارامترهای مدلهای نفوذ آب در خاک با برنامه ی solver در نرم افزار اکسلاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
55دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختنشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUSشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
57دریافت فایل PDF مقالهتحلیل زمانی- مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمرنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
58دریافت فایل PDF مقالهمروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی خطوط انتقال آبنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم مدل های شبیه سازی HEC-HMSدومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1399
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل MIROC-ESM (مطالعه موردی: زیرحوضه کشف رود، مشهد)هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398
61دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
62دریافت فایل PDF مقالهاثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانیپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
64دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابورپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای دمای بیشینه و کمینه کاشمرپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برخی از متغیرهای آب و هوایی کاشمرپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400

Mohsen Pourreza Bilondi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چند هدفه مدل جیره بندی بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم های هوشمندمجله آب و فاضلاب1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رهیافت پذیرش در تعیین تراکم بهینه ایستگاه های باارن سنجی استان خراسان جنوبیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1397
4دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوستهمهندسی آبیاری و آب ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهروش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
6دریافت فایل PDF مقالهواسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سالیانه مولفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیمپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و ارزیابی روش های بهینه سازی سراسری در تخمین پارامترهای مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
11دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1399
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابورفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1399
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغهدوفصلنامه پژوهش های زعفران1394
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم های هوشمند در واسنجی پارامترهای توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحدنشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاکنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز چندهدفه کمی بهره برداری از آبخوان به منظور تعیین سیاست برداشت بهینهنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم فاخته در واسنجی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضینشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته های رشد گندمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهپایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت مدل سیستم استنتاج فازی در پیش بینی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اشباعنشریه پژوهش های خاک1395
25دریافت فایل PDF مقالهعدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارشفصلنامه جغرافیای طبیعی1400
26دریافت فایل PDF مقالهکالیبراسیون دریچه های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1390
27دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1398
28دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای مدل KINEROS۲ با استفاده از الگوریتم PSO برای شبیه سازی رخداد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
29دریافت فایل PDF مقالهتخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوفپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجیفصلنامه هیدرولیک1400

Mohsen Pourreza Bilondi Researchs

create: 25 April 2021 - view 276

Mohsen Pourreza Bilondi annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Mohsen Pourreza Bilondi papers

Support