فصلنامه راهبرد اقتصادی

Journal of Economic Strategy

هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسایل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقا سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.محورهای مقالات

دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و...
طراحی و تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت
اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴
مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)
بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی
بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارایه راهبردهای مناسب
بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارایه راهبردهای مناسب
نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تامین رشد پایدار اقتصادی.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات