دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۹۵.۱۲.۲۵که طی نامه شماره ۳.۱۸.۱۴۰۳.۹۰ مورخه ۱۳۹۶.۱.۱۴ ابلاغ شد با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (از سال اول شماره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقالات:

راهبردهای ملی توسعه سازمان­ های کارآفرین در کشاورزی

مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی

فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی

تهدید­ها و فرصت­ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی

رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی

گردشگری و کارآفرینی کشاورزی

زنان و کارآفرینی کشاورزی

تعاونی­ های کشاورزی و کارآفرینی

کشاورزی بومی و کارآفرینی

توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی

تکنولوژی ­های پیشرفته نانو، بیو و فنآوری اطلاعات در بخش کشاورزی

دانش­ آموختگان کشاورزی و کارآفرینی

تولید ثروت دانش­بنیان و تجاری­سازی تحقیقات دانشگاه ­های کشاورزی

رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام­ های آموزش کشاورزی

و دیگر موارد مرتبط.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات