دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۹۵.۱۲.۲۵که طی نامه شماره ۳.۱۸.۱۴۰۳.۹۰  مورخه ۱۳۹۶.۱.۱۴ ابلاغ شد با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (از سال اول شماره ۱ پاییز و زمستان  ۱۳۹۴) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقالات:

راهبردهای ملی توسعه سازمان­ های کارآفرین در کشاورزی

مدل­های کسب و کار کارآفرینانه در کشاورزی

فضای کسب و کار کشاورزی برای کارآفرینی

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی

تهدید­ها و فرصت­ها پیش روی کارآفرینی در کشاورزی

رویکردهای نوین تجارت و بازاریابی کشاورزی

گردشگری و کارآفرینی کشاورزی

زنان و کارآفرینی کشاورزی

تعاونی­ های کشاورزی و کارآفرینی 

کشاورزی بومی و کارآفرینی

توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی کشاورزی

تکنولوژی ­های پیشرفته نانو، بیو و فنآوری اطلاعات در بخش کشاورزی

دانش­ آموختگان کشاورزی و کارآفرینی

تولید ثروت دانش­بنیان و تجاری­سازی تحقیقات دانشگاه ­های کشاورزی

رویکردهای کارآفرینی و توسعه نظام­ های آموزش کشاورزی

و دیگر موارد مرتبط.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات