فصلنامه رادار

Radar Magazine

فصلنامه " رادار "به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کمک به اعتلاء و ارتقای دانش رادار در کشور و ارائه پیشرفت های جدید و دستاوردهای علمی و تخصصی اقدام به چاپ مقالات علمی و پژوهشی می نماید.

این مجله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری در سامانه مقاله می‌پذیرد.**
محورهای فعالیت مجله:
۱- سیستمهای رادار و کاربردها (هوایی، فضایی، دریایی، مراقبتی، هواشناسی، کنترل آتش، نفوذکننده، تشخیص مواد، آرایه فازی، دهانه مصنوعی و ...)
۲- تجهیزات و زیرسیستمهای راداری (آنتن فرستنده، گیرنده، مولد شکل موج، منابع تغذیه، قطعات نیمه هادی، لامپها و ...)
۳- پردازش سیگنالهای راداری (الگوریتم پردازش، ترکیب داده های راداری، شناسایی و دسته بندی اهداف،CFAR ، آشکارسازی و ...)
۴- مدل سازی و شبیه سازی راداری (انتشار امواج راداری، انواع کلاتر، سطح مقطع راداری، شبیه سازها و ...)
۵- فناوریهای نوین در سیستمهای راداری (رادارهای با پهنای باند وسیع، نویزی، نوری، پراکنش مستقیم، تراهرتز و ...)
۶- مدیریت، راهبردها، تجربیات و روشهای بکارگیری سامانه های راداری
۷- سایر زمینه های مرتبط

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات