آقای دکتر Ali Akbar Matakan

Dr. Ali Akbar Matakan

دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290319)

64
70
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers