آقای دکتر Abolghasem Kamkar rohani

Dr. Abolghasem Kamkar rohani

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176246)

139
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers