آقای دکتر Hassan Sajadzadeh

Dr. Hassan Sajadzadeh

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181063)

210
62
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers