آقای دکتر Hamid Rahimian

Dr. Hamid Rahimian

دانشیار،دانشگاه علامه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182078)

13
62
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers