آقای Ali Meghdari

Ali Meghdari

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182811)

41
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers