آقای پروفسور Aria Alasty

Prof. Aria Alasty

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (365316)

38
5
75

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience