آقای دکتر Mohammad Mousakhani

Dr. Mohammad Mousakhani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (15498)

34
27
3
3
4
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات( ترجمه کتاب Haag & Cummings) MIS for the Information Age) (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) - 1401 - Persian
  • کتاب مورد پژوهی از مفهوم تا عمل (اسرار دانش) - 1393 - Persian
  • کتاب روش شناسی تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعات (نگاه دانش) - 1389 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی مدیریت، گرایش سیستمها University of Tehran1376-1382
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی Tarbiat Modares University1370-1373
  • کارشناسی علوم تربیتی با گرایش مشاوره تبریز1354-1358

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی_فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1380-1382)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علمی مدیریت فناوری اطلاعات (1388-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی (1390-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران (1395-1400)