ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hamid Jalilvand

Hamid Jalilvand

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184367)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Jalilvand در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Hamid Jalilvand Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی و شبیه سازی رشد دو گونه نوئل نروژی (Picea abies) و کاج قرمز (Pinus resinosa) بر اساس گرم شدن زیست کرهدومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1378
2دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهانتقال مجدد عناصر غذایی در جنگلکاریهای افراپلت ( Acer velutinum Boiss.)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت تغذیهای جنگلکاریهای افراپلت با استفاده از روش دریس ( DRIS )دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهشرایط اکولوژیکی و فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر رشد گونه دست کاشت پالونیا فورتونی (Paulownia fortunei)دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جادههای جنگلی (مطالعه موردی: سریهای لولت و میانا- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران)چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
8دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی تفرجی براساس پتانسیل سرزمین ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران)چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار در محیط زیست شهریچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
10دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کشاورزی با استفاده از تلفیق روش GIS و AHPاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
12دریافت فایل PDF مقالهگاه شناسی درختی راش در جنگلهای داربکلا حوزه مدیریتی شرکت نکا چوبهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلورستیک و رسته بندی پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک جنگل های پایین بند حاشیه خزریهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
14دریافت فایل PDF مقالهنقش جنگل در جلوگیری از فرسایشهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
15دریافت فایل PDF مقالهعلل و عوامل تخریب در جنگلهای شمال ( هیرکانی )همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
16دریافت فایل PDF مقالهتی پهای جنگلی برمبنای ش ا خص اهمیت IV)درجهت های جغرافیایی جنگل های پایی نبند حاشیه خزری ( مطالعه موردی: جنگل خانیکان چالوسهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
17دریافت فایل PDF مقالهتحریک ریشه زایی گونه سرخدار Taxus baccata Lبر حسب محل قلمه گیری از شاخه با تیمارهای هورمونیKIBAهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی پلاتهای دایره ای 10 اری و ترانسکت های 50 متری از نظر دقت و هزینه در نمونه برداری از جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: جنگلهای بلوط شهرستان خرم ابادسومین همایش ملی جنگل1388
19دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ارزیابی قابلیت تفرجی جنگلهای نکا-ظالمرودبااستفاده از GISسومین همایش ملی جنگل1388
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلاهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
21دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ارتفاع، سطح تاج پوشش و حجم گیاه با تولید در گونه قلیا (Salicornia herbacea)همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی در تودههای تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلیهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلندمازو، گردو و کاج بروسیا بر خاک (مطالعه موردی: جنگل آموزشی - پژوهشی داربکلا، مازندران)همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عناصر غذایی و بازجذب عناصر در گونه های جنگلکاری شده بلوط بلند مازو، گردو و کاج (مطالعه موردی جنگل دارابکلا- مازندرانهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویشگاه طبیعی زربین در جنوب غربی استان فارسدومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست1387
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی زراعت اکالیپتوس و نقش آن در جلوگیری از تخریب جنگلهادومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست1387
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت تفرجی پارکهای جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با رویکرد توسعه پایدار)مطالعه موردی: پارکجنگلی تلار قائم شهرهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی ذخیره گاه جنگلی سی سنگانهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
29دریافت فایل PDF مقالهنقش بیوتکنولوژی درتکثیر غیرجنسی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill در راستای توسعه پایدارهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلیهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آشفتگی طبیعی و مصنوعی برمشخصه های رویشی درختان جنگلیهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
32دریافت فایل PDF مقالهنظام تلفیق کشت به عنوان یکی از راه کارهای اساسی افزایشی تولید و در آمد زارعدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله از کانون روستا برمشخصه های کمی درختان درجنگل زاگرس شمالی مطالعه موردی بانه ، بلکهنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
34دریافت فایل PDF مقالهبازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتشسوزیاولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زادآوری دردوتیپ مدیریت شده راش - ممرز وممرز - راش درجنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلااولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسیعملکرد نهضتسبز نهالهای سال 1387 مطالعه موردی ارزشیابیدر سالهای 1388 و 1389 در استان خراسان رضویاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین شاخصهای اجتماعی- اقتصادی در جنگلهای چهارمحال و بختیاری مطالعه موردی: سامان عرفی کلگچی لردگاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
38دریافت فایل PDF مقالهمدلی یکپارچه برای BPM با رویکرد SOA با استفاده ازITILکنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات1392
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه حفره های تاج پوشش بر تنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
40دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سایتوکنین BAP و TDZ در باززایی کالوسهای تولید ده از ریزنمونه های مختلف گونه چوبی کنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات انواع مختلف اکسین در ریشه زایی گیاهچه های تولید شده درشرایط درون شیشه ای گونه چوبی کنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تنوع زیستی زیراشکوب براساس کاهش پوشش درختیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیراندازه حفره های تاج پوشش برتنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی درجنگل آموزشی وپژوهشی دارابکلادومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگلکاری سرو نقرهای (مطالعه موردی: منطقه فریم)دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاهش سطح تاج پوشش جنگل برویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای جنگلدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع گونههای علفی در یک جنگل مدیریت شدهدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
47دریافت فایل PDF مقالهمیزان تراکم تاج پوشش ومقایسه فرم رویشی دررویشگاه های باشدت تخریب زیاد، متوسط ، کم مطالعه موردی: ورنمد، ژیریان، چم تکلهدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
48دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پوشش گیاهی و زی توده کرم خاکی بر اساس عوامل فیزیوگرافی منطقه آتش سوزی شده و آتش سوزی نشده (منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد)اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
49دریافت فایل PDF مقالهاثر میزبانی منبع غذایی و کوبیدگی خاک بر جمعیت ابریشم باف ناجور (Lymantri dispar) (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا شهرستان ساری)اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات برخی خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک کشت های مختلط و تک کشتی با عدم زراعت در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد)اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهگیلویه و بویراحمد)اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
52دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تخلفات تخریب ده ساله جنگل های ورنمد و چم تکله در منطقه الشتر لرستانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
53دریافت فایل PDF مقالهارتباط تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در روشنه های تاج پوشش یک جنگل مدیریت شدهسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در تیپ راش- ممرز در جنگل دارابکلاسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکل زیستی و فلور پوشش های همراه گونه مورد (Myrtus communis) در توده های طبیعی منطقه کرکی پل دختر لرستاناولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
56دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقش پراکنش گونه Myrtus communis L با استفاده از GPS و GIS (مطالعه موردی: منطقه کرکی پلدختر)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
57دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با تصمیم گیری در مدیریت جنگل با نگرشی به نرم افزارهای تحلیلی مربوط به جنگلدومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تهیه نقشه گستره جنگل های طبیعی شمال ایران از گذشته تا به امروزاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو توده جنگلی تخریب یافته و کمتر تخریب یافتهاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات خاک و تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگل کاری سرو نقره ای (مطالعه موردی : منطقه فریم)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع از سطح دریا مناطق جمع آوری بذر روی جوانه زنی بذر و رویش نهال افراپلت (Acer velutinumBoiss.) (مطالعه موردی نهالستان درزیکلا شرکت چوب فریم)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان تفرجی حوضه دارابکلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی حوضه دارابکلا برای کاربری جنگلداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در گروه های اکولوژیک گیاهی(مطالعه موردی: جنگل سردآبرود چالوس)دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات عملیات پرورشی تنک کردن روی مشخصه های کمی گونه کاج بادامی(Pinus pinea L)(مطالعه موردی:جنگل کاری نهالستان زاغمرز)دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا-مازندراندومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات رویشی(قطر،ارتفاع،حجم)گونه اقاقیاRubiniaPseudoacaia نسبت به آلاینده های شهری با فاصله گرفتن از اتوبان(مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر)دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاهش سطح تاج پوشش درختان رویشگاه بر ساختار جنگلهای بلوط ایرانیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
69دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرآلاینده های شهری برمشخصه های رویشی درگونه زبان گنجشک Fraxinus excelsior مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مشخصه های رویشی وآلاینده های شهری درگونه آیلان Ailanthus altissima مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان موفقیت گونه های پهن برگ جنگل کاری شده منطقه ریمله، استان لرستانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیرگونه های درختی دست کاشت بر تنوع زیستی پوشش علفی کفدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
73دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آلاینده ها بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با فاصله گرفتن از اتوبان (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر)اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران1393
74دریافت فایل PDF مقالهبازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتش سوزیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
75دریافت فایل PDF مقالهوضعیت بازجذب در گونه های پهن برگ جنگل کاری شده مخمل کوه خرم آباداولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیرترکیب تاج پوشش درختان برروی تنوع زیستی گیاهی کف درجنگل لوتچ ـ ساریدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
77دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آمیختگی درختان بر روی خصوصیات کمی تودههای خالص راش وآمیخته راش ممرزدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
78دریافت فایل PDF مقالهالقا درون شیشه ایی کالوس در گونه چوبی کناریکی از مهمترین گونه ( Ziziphus spina christti (L.) Willd) های داروییهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بانک بذر خاک توده های سوزنی برگ و پهن برگ (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
80دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بانک بذر خاک در دو عمق مختلف خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
81دریافت فایل PDF مقالهاثرات دفن پسماند شهری روی خصوصیات خاک جنگلی در منطقه انجیل سی بابلسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
82دریافت فایل PDF مقالهاثرات دفن پسماند شهری روی غلظت عناصر سنگین در برگ درختان در منطقه انجیل سی بابلسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی آب سطحی ناشی از شیرابه زباله با استفاده از آنالیز خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه جنگلی انجیل سی بابل)اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی روی برخی از صفات فیزیولوژیک نهالهای افرا پلت و توسکا قشلاقیچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عوامل فیزیوگرافی زمین بر خصوصیات رویشی گونه بلوط ایرانی (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی درون شیشه ای اثرکمبود نیتروژن بر مشخصه های رویشی آکاسیاوکتوریا (.Acacia victoriae Benth)کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
87دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب بر تنوع زیستی گونههای گیاهی در طول فصول رویش درجنگلهای حفاظت شده کیاسرکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
88دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تیمار افزایش جوانهزنی بذرهای آکاسیا ویکتوریا Acacia victoriae در شرایط درون شیشهایکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
89دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات کمی درختان در طول گرادیان ارتفاعیمطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده کیاسر، مازندراندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر گرادیان ارتفاعی بر خصوصیات ریخت شناسی برگ بلوط بلند مازو در منطقه درکشدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوبهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات توده در درجنگلهای راش خالص در مراحل تحولی مختلف (مطالعه موردی قطعه شاهد سری الندان ساری)کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
93دریافت فایل PDF مقالهراهنمای تدوین مقاله کامل اثر تنش خشکی بر برخی شاخص های تبادلات گازی نهال داغداغان (Celtis australis L.)سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی روی ریخت شناسی نهال سنجدتلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson)نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
95دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توسدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
96دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوسدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
97دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بربرخی صفات مرفولوژی نهال داغداغان مبداءآملچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنگل کاری بنه در سال های 1388 تا 1390 (در منطقه نیمه خشک مه ولات خراسان رضوی، ایران)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی قطر و ارتفاع در توده های مدیریت شده خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی قطر و سطح مقطع تاج در توده های طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ساختاری درختان آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی داربکلا- مازندرانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکوتوریستی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه دارابکلا)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
103دریافت فایل PDF مقالهانتقال مجدد عناصر تغذیه ای در تیمارهای زمان جمع آوری بذر، اندازه بذر و عمق کاشت بذر نهال های گونه بلوط بلند مازو(Quercus castaneifolia C.A.Mey)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوبهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
105دریافت فایل PDF مقالهاثرات ته نشست نیتروژن بر خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک در بوم نظام های جنگلیپنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
106دریافت فایل PDF مقالهتقویت در برابر ارتقا: بینش و نگرش قدیم و نو درباره ی وظیفه ی سمعکچهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)1398
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی خاک جنگلی ناشی از شیرابه زباله شهرستان بابل با استفاده از آنالیز خوشه ایچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
108دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی غلظت فلزات سنگین در خاک جنگلی منطقه دفن پسماند بابل با استفاده از فناوری های GIS و زمین آمارچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
109دریافت فایل PDF مقالهاثرات جنگل کاری پهن برگ و سوزنی برگ در مقایسه با جنگل طبیعی بر میزان ترسیب کربن خاک در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: داربکلا و کلت)چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
110دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترکیب پوشش گیاهی روشنه ها در توده های مدیریت شده و شاهد جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری نکا- ظالم رود)چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
111دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زادآوری گونه های چوبی در توده های مدیریت شده و شاهد جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری نکا- ظالم رود)چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
112دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شاخص های تنوع زیستی بتا و تعیین روابط میان آنهاچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
113دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم بر جنگل و انقراض گونه هاپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1400
114دریافت فایل PDF مقالهتغییر در ویژگی های آوند و هدایت الکتریکی درختان بلوط ایران ی (Quercus brantii) متاثر از پدیده خشکیدگی بلوطسومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ1399
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرورت توجه به اینترنت اشیاء و مدیریت زنجیره تأمین درعصر تحول دیجیتالکنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال1397
116دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین تنوع بتا با متغیرهای مختلف محیطی در رویشگاه شمشاد هیرکانیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1399
117دریافت فایل PDF مقالهمهمترین شاخص های تنوع بتا در تبیین تغییرات پوشش گیاهیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پدیده زوال بلوط بر روی خصوصیات رویشی جنگل (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
119دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر توسعه پایدار از دیدگاه اکولوژیکیهمایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار1379
120دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رشد سالیانه و متوسط کبوده شیرازی و سفید پلت در خوشامیان چالوسهمایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار1379

Hamid Jalilvand Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهProviding a essay about: study on the spatial pattern of biodiversity caused by implementing agroforestry methodsمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Pinus eldarica hazardous criterias in the Babol city (Mazandaran province, northern state of Iran)مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستانمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1396
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نواحی مستعد اکوتوریسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران)مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اقلیم بر رویش سالانه بلوط (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) در حد فوقانی جنگل های هیرکانیمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1392
6دریافت فایل PDF مقالهProviding a essay about: study on the spatial pattern of biodiversity caused by implementing agroforestry methodsمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1397
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گاهشناسی درختی ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) در رشته کوه البرز (مطالعه موردی: شاه کوه شاهرود)فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهبازسازی بیش از یک قرن بارندگی سالیانه از روی حلقه های درختی بلوط ایرانی (Quercus persica) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1395
9دریافت فایل PDF مقالهتنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرزفصلنامه علوم محیطی1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تهنشست نیتروژن شبیه سازی شده بر ویژگی های شیمیایی خاک در توده دست کاشت افرا پلتفصلنامه علوم محیطی1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فیتوشیمیایی عصاره اتانولی پوست درخت Fraxinus excelsior L. در رویشگاه های مختلف جنگل های هیرکانی در استان مازندرانمجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1400
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشنه های تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکه دارها در یک راشستان دخالت نشده (مطالعه موردی: سری جمند- گلبند)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه سطح روشنه های تاج پوشش بر استقرار و زنده مانی زادآوری طبیعی جنگل(مطالعه موردی: پارسل ۱۸ طرح جنگلداری سری جمند)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1395
14دریافت فایل PDF مقالهنقش جاده های جنگلی در زادآوری گونه های درختی (مطالعه موردی: طرح های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1395
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین توان حوزه آبخیز بابلرود برای کاربری های مختلف با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیارهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
16دریافت فایل PDF مقالهرویش قطری افرا پلت (Boiss. Acer velutinum) در توده های دست کاشت مازندران (مطالعه موردی: منطقه پهنه کلای ساری)دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس کلروفیل نهال های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستاندوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت های مختلف روی برخی از مشخصه های ریختی آکاسیا ویکتوریا در شرایط درون شیشه ای دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهتنوع زیستی گیاهی تحت تاثیر موقعیت شیب کاتنا در راشستان های اسالم- گیلاندوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های تنوع بتا در شناسایی تغییرات ترکیب پوشش گیاهی جامعه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل های هیرکانیدوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1399
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارزش های آستانه در سیاست گذاری سامانه عرفی کلگچی استان چهارمحال و بختیاری- زاگرسدوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1399
22دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill.) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ایدوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1400
23دریافت فایل PDF مقالهاثر شبیه سازی ته نشست نیتروژن بر مشخصه های خاک توده دست کاشت کاج رادیاتا (.Pinus radiata D. Don)دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1400
24دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری ویژگی های کیفی خاک در دو توده جنگل کاری بلند مازو (Quercus castaneifolia) و کاج رادیاتا (Pinus radiate)نشریه پژوهش های خاک1400
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایز مواد موثره برگ زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) و ارتباط آن با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های هیرکانیمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1399
26دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرسمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1399
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای +ETMجهت تهیه نقشه طبقات پوششی جنگل-اراضی درختچه ای-مرتع (مطالعه موردی حوزه نکا-ظالم رود-مازندران)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی زادآوری در حفره های ایجاد شده از اولین برش تک گزینی در شمشادستان مسکلی دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی عوامل توپوگرافی روی پراکنش نمدار(Tilia Platyphyllos Scop.)در جنگل واز مازندران دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
30دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد حلقه های رویشی زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.)به متغیرهای اقلیمی در شمال ایران با استفاده از رگرسیون چندگانهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد بیل هیدرولیکی و بولدوزر در ساخت پروفیل عرضی استاندارد جاده های جنگلی در کلاسه های متفاوت شیب (سری لت تالار- استان مازندران)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای +ETMجهت تهیه نقشه طبقات پوششی جنگل-اراضی درختچه ای-مرتع (مطالعه موردی حوزه نکا-ظالم رود-مازندران)فصلنامه علوم آب و خاک1386
33دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد حلقه های رویشی زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.)به متغیرهای اقلیمی در شمال ایران با استفاده از رگرسیون چندگانهفصلنامه علوم آب و خاک1386
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی زادآوری در حفره های ایجاد شده از اولین برش تک گزینی در شمشادستان مسکلی فصلنامه علوم آب و خاک1386
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی عوامل توپوگرافی روی پراکنش نمدار(Tilia Platyphyllos Scop.)در جنگل واز مازندران فصلنامه علوم آب و خاک1386
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد بیل هیدرولیکی و بولدوزر در ساخت پروفیل عرضی استاندارد جاده های جنگلی در کلاسه های متفاوت شیب (سری لت تالار- استان مازندران)فصلنامه علوم آب و خاک1388
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عوامل مختلف فیزیوگرافی و فاصله از جاده بر نشانه گذاری درختان با استفاده از الگوی رگرسیون خطی چندگانهفصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1394
38دریافت فایل PDF مقاله اثر آتش‌‌سوزی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک منطقه قلات گناوه در استان کهگیلویه و بویراحمدفصلنامه بوم شناسی کاربردی1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص‌های تنوع گونه درختی پهنه‌بندی شده به‌روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)فصلنامه بوم شناسی کاربردی1398
40دریافت فایل PDF مقالهاینترنت اشیا و زنجیره تامینفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی1396
create: 2 June 2019 - view 1761
Support