آقای دکتر mahdi elyasi

Dr. mahdi elyasi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (260137)

21
79
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers