آقای دکتر Hasan Hosseini Nasab

Dr. Hasan Hosseini Nasab

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185715)

70
22
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers