آقای دکتر Naser Mozayani

Dr. Naser Mozayani

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218395)

65
7
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers